.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore 560 052

E-mail info@kfcsc.com

Plu


                 AS/PD/i-Pm/Dz/vƨü/JrEJP/2010-11/                                                     AP 22-03-2011  


CPg zú AidAir 2011-12 PtP U vUjü gPUV NCDEX Spot Exchange Ltd âPAir qɸUĪ e-auction vUjü gPzggV AzĹPƼ C z į iPjAz CfU C餸Vz. e-auction -2011g z gz qɸ GzòVz, AzĹPƼ CfU ƣAiģ f ܥPg, PlP Dg v UjP ggd U Aiīv, Al tz Jzg, UĮU-585 101 EAz qAiħz Cx Uz CAvge www.kfcsc.com Az GavV qˣq irPƼz.

sw irz CfU PjĪ PƣAi AP 11.04.2011 5pm ggU DVz, Uz UĮU f Pbj Cx PAz Pbj, AUj z.

aѣ gUUV F PɼV zgt / CAvge AQzVz.

KFCSC Ltd 9448496006/080-22096555/56. e-mail: dgmpds@kfcsc.com

KFCSC Ltd, Gulbarga 084-72254984/9448496023. e-mail dmgulbarga@kfcsc.com .

NCDEX Spot Exchange Ltd 09885000542, 022-66473153/54.e-mail: askus@ncdexspot.com

AzĹPƼ CfU ƣAiģ E qˣq irPƼz

/-

ܥP zPg.