.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore ? 560 052
Phone No 22096600, Fax ? 22251229
E-mail ? fm@kfcsc.com


ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.                ಸಂಖ್ಯೆ/ಕಆನಾಸನಿನಿ/ಮಾ.ಕಟ್ಟೆ/ಆದಾಯೋ/73/10-11/                                             ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 17.08.2010  


ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2010 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್-2011ರ ವರೆಗೆ (6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ) ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಕಆನಾಸನಿನಿ/ ಮಾ.ಕಟ್ಟೆ/ಆದಾಯೋ / 73/ 10-11/05.08.2010ನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10.08.2010 ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಲ್ವಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

             ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.kfcsc.com žÀಂಪರ್ಕಿžÀಬಹುದು.

             zÀÆgÀªÁt žÀASÉå: 080 22096557, 080 22353423 080 22260752