.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore – 560 052
Phone No 22096600, Fax – 22251229
E-mail – fm@kfcsc.com


ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್       ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಆನಾಸನಿನಿ/ಮಾ.ಕಟ್ಟೆ/ಅದಾಯೋ/64/2009-10                                                     ದಿನಾಂಕ 29-05-2009  


“ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ” ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್2009ರ ಅವಧಿಗೆ “ತೊಗರಿಬೇಳೆ” ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟೆಂಡರು ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 02-06-2009 ರಿಂದ 01-07-2009 ರವರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.500/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ (ಮರು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‍ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖೈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳುಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಟೆಂಡರ್‍ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ
01 ಬೆಳಗಾಂ, ಬಿಜಾಪುರ, ಕಾರವಾರ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ಸಂಜೆ 05-00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾಂ 03-07-2009 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆುಂದ
02 ಗುಲ್ಬಗರ್Á, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 04-07-2009 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆುಂದ
03 ಬೆಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ), ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಬÉಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) 06-07-2009 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆುಂದ
04 ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-07-2009 ಸಂಜೆ 5-00 ಘಂಟೆಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು 07-07-2009. ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಘಂಟೆುಂದ

             ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.kfcsc.com ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

             ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080 22096557, 080 22353423 080 22260752

ಸಹಿ/-                          

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶÀಕರು.                   

         

         

         

.
KARNATAKA FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.,
# 16/I, Millers Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore – 560 052
Phone No 22096600, Fax – 22251229
E-mail – fm@kfcsc.com
       ಸಂಖ್ಯೆ :ಕಆನಾಸನಿನಿ/ಮಾ.ಕಟ್ಟೆ/ಅದಾಯೋ/64/2009-10/                                                     ದಿನಾಂಕ 02-06-2009  


ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ,

ಕ ಆ ನಾ ಸ ನಿ ನಿ,

ಮಾನ್ಯರೆ,
ವಿಷಯ: 2009-10 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್2009ರ ಮಾಹೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ಟೆಂಡರ್ ನÉೂೀಟಿಫಿಕೇಶÀನ್ ಸಂಖ್ಯೆ/ಕೆಎಫ್‍ಸಿಎಸ್‍ಸಿ/ ಎಂಕೆಟಿ/ ಆದಾಯೋ/ 64 2009-10/ 14/ದಿನಾಂಕ.29-05-2009.
2) ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆಎಫ್‍ಸಿಎಸ್‍ಸಿ/ಎಂಕೆಟಿ/ಅದಾ/2007-08/21 ದಿನಾಂಕ 02-04-2007.
3) ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ;ಕಆನಾಸನಿನಿ/ಮಾ.ಕಟ್ಟೆ/ಅದಾಯೋ/03/2008-09/ 877/ ದಿನಾಂಕ 30-05-2008.

2009-10 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್2009ರ ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 01-06-2009 ರಂದು ಕನ್ನಡ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆÀ “ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ” ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ದೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ “ದಿ ಹಿಂದು” ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.ದಿನಾಂಕ 02-06-2009 ರಿಂದ 01-07-2009 ರವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ-2ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿವರೆಯುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ-3ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್-1 ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ 5 ರಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಾಗೂ ಇಎಂಡಿ ರೂ.50,000/- ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್-2005 ರಿಂದ ಈ ವರೆವಿಗೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಎಲ್-1 ದರಗಳನ್ನು ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತುರ್ತಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೇರೀತಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಧಾನ-ಮರು ಸಂಧಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಹಾಗೂ ಎಲ್-1 ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಮದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನೋಡಲು ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಗತ್ತು-1                                                                                                     ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,                          

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು