PlP Dg v UjP ggd U Aiīv
A. 16/I, Įg mAP qKjAi, AvUg,
AUg 560 052.

E-mail fm@kfcsc.com

   AS:PD/i.Pm/CzAi/29/2008-09/                                          AP 06-08-2008 

vUjü ggfUV "C g mAqg"

CPg zú AidAirAiİ gdz 28 fUU ɥAg2008 jAz CPçg 2008ggU vUjüɔ ggfUV Pj AU, Įg, gU AgĪ iglUgjAz fg C g mAqg PgAiĮ zsjVz. F AAzs mAqg sgAU AP 08-08-2008 jAz 18-08-2008ggU AAz Uz f ܥPg PbjU Pɮz üAiİ g.500/- U w (g wĪŢ) CfAiģ qAiħzVz U mAqgU AAz f PbjU U aP̧g fU Pïg f PbjAiİ, gģUg fU AUg (zQt), f PbjAiİ PqU fU ʸg f PbjAiİ v GqĦ fU AUg f PbjAiİ F PɼU UrgĪ CAiƼU vPz

P ASfUmAqg PjĪ PƣAi AP v AimAqgU vgAiĪ ܼ AP U Ai
01 ɼUA, eg, Pgg, j, UzU, UPm. DAii f Pbj U AP 19-08-2008 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj ɼUA 20-08-2008 gAz ɼU 11.00 WAmAz
02 UĮU, zg, AiizVj, Pƥ, gAiZg, jDAii f Pbj U AP 19-08-2008 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj UĮU 21-08-2008 gAz ɼU 11.00 WAmAz
03 AUg(zQt), vĪPg, ztUg, avzU, U, Pïg, gģUg, aP̧gDAii f Pbj U AP 19-08-2008 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj AUg (zQt) 22-08-2008 gAz ɼU 11.00 WAmAz
04 ʸg, PqU, Aq, , ZgdUg, AUg, GqĦ, aP̪Ug DAii f Pbj U AP 19-08-2008 Ae 5-00 WAmAiĪgU f Pbj ʸg 23-08-2008. gAz ɼU 11.00 WAmAz

aѣ iwUV www.kfcsc.com AQz.
zgt AS: : 080 22096557
080 22267052


                                                                                                                                            /-

                                                                                                                                                                         ܥP zPg.
.