ಸ್ಥಳನಕ್ಷೆ
ಮುಖಪುಟ
ಮುಖಪುಟ - ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ


ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಬಗ್ಗೆ

ಅಡಳಿತವರ್ಗದ ವೈಖರಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಟ
ನಿಗಮದ ನೌಕರರು
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು

 
ಪಿಡಿಎಸ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಪದ್ಧತಿ


ಎಂಎಸ್‍ಪಿಓ
ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಎಂಎಸ್‍ಪಿಓ)

ಟೆಂಡರ್ ಸೆಲ್

ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಸುದ್ಧಿ
ಮಾರಾಟಗಾರರು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್
ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಗಾಣಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ
ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಗಾಣಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ - ಸಕ್ಕರೆ


ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮವು ಪಡೆದು, ಹಂಚಲಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿವರ :


ಉತ್ಪನ್ನಗಳು


ಗೋದಾಮುಗಳು
ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳು
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪನ್ನ

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಉತ್ಪನ್ನ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕುಗಳು
ಚೀಲದ ಘಟಕ


ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ