ನಿಗಮವು ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ
ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ
ಸ್ಥಳ ಜಿಲ್ಲೆ
01 ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
02 ಹಾಸನ ಹಾಸನ
03 ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂ, ವಿಜಿನಾಪುರ, ಯಶವಂತಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
 
04 ಔರದ್ / ಬೀದರ್ ಟೌನ್ ಬೀದರ್
05 ಅಫ್ಜಲ್‍ಪುರ, ಅಲಂದ್, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
06 ಸಿಂಧಗಿ ಬಿಜಾಪುರ
07 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ