ತುಮಕೂರು
ತುಮಕೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ತುಮಕೂರು - 572 101.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಬಿ.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕಟ್ಟಡ, ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, --- ಇಲ್ಲ
02 ಬಿ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ --- ಇಲ್ಲ
03 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ --- ಇಲ್ಲ
04 ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಧುಗಿರಿ --- ಇಲ್ಲ
05 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಮಧುಗಿರಿ --- ಇಲ್ಲ
06 ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎನ್.ಹೆಚ್.4 --- ಇಲ್ಲ
07 ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ --- ಇಲ್ಲ
08 ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಗ್ಗೆಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ --- ಇಲ್ಲ
09 ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಹೆಗ್ಗೆಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ