ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನೆಹರೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎದುರು, ತಿಲಕನಗರ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 577 201.
ದೂರವಾಣಿ : 08082 - 23491

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಆರ್) ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ --- 250146
02 ಸಾಗರ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಸಾಗರ --- 326483
03 ಹೊಸನಗರ, ಎಸ್.ಪಿ. ಉದಯಚಂದ್ರ ಉಗ್ರಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸನಗರ --- 521252
04 ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಐ.ಆರ್.ಎ) ಹೊನ್ನಾಲಿ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ --- 221368
05 ಭದ್ರಾವತಿ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ಕವಲಗುಂಡಿ, ಭದ್ರಾವತಿ --- 666339
06 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ --- 708290
07 ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಶಿಕಾರಿಪುರ --- 722337
08 ಸೊರಬ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಸೊರಬ --- 422369

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ