ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ/ಶ್ರೀಯುತರು ಪದನಾಮ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
1 ಎಸ್.ಬಿ.ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
2 ಸಿ.ಎಸ್. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜು ¯ 1996
3 ಪದ್ಮಾವತಿ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1988
4 ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
5 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
6 ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1985
7 ಮಂಜೂರ್ ಉಲ್ ಹಸನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜೂ ನ್ 1988
8 ಎಂ.ಆರ್.ಅರಕಾಚಾರಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
9 ಎಸ್. ಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
10 ಗುರುರಾಜ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1984
11 ಮರಿದೇವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1985
12 ಕೆ. ಸುಧಕರ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
13 ಎಸ್.ಎಂ. ಹೈರೆಮಿಟ್ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ನವಂಬರ್ 1996
14 ಮೆಹಬೂಬ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2000
15 ಶಂಕರಗೌಡ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಆಗಸ್ಟ್ 2004
16 ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಜನವರಿ 1988
17 ಬಿ. ಶರಣಪ್ಪ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2001
18 ಮೊಹಿನುದ್ದೀನ್ ಚಾಲಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1992
19 ಅಣ್ಣಾದೊರೈ ಚಾಲಕರು ಮೇ 2005
20 ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮಿಂಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಮೇ 2005
21 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1992
22 ಕೆ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರರಾವ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಆಗಸ್ಟ್ 1983
23 ಎಂ.ಎ. ಹುಸೇನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಮಾರ್ಚ್ 1988
24 ಉರುಕೊಂಡಪ್ಪ ನಾಲ್ಕನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1993`