ಮೈಸೂರು
ಮೈಸೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಂ.1170, ಹೊಸಬೀದಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು,
ಇಂದಿರಾನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570 010.
ದೂರವಾಣಿ : 0821 - 521198

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ನಾರ್ತ್, ನಂ.1, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು --- ಇಲ್ಲ
02 ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ (ಆರ್) 2 ಉಗ್ರಾಣ, ನಂ.1, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. --- 498945
03 ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸಾಮಿಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಬರ್ಬ್, --- ಇಲ್ಲ
04 ದಕ್ಷಿಣ ಐ.ಆರ್.ಎ., ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಅಶ್ರಫ್ ಉನ್ನೀಸ್, ನಂ.7025, 3ನೇ ಹಂತ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಸಬರ್ಬ್, ಮೈಸೂರು. --- ಇಲ್ಲ
05 ಹೆ.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಪಿ2 ಉಗ್ರಾಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಂಬುಸಗೆ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು --- ಇಲ್ಲ
06 ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ- 1,2 ಉಗ್ರಾಣ, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಹಳೆ ಸೊಸಾಲಿ, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು. --- ಇಲ್ಲ
07 ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ- 2,2 ಉಗ್ರಾಣ, ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಹೆಲವರಹುಂಡಿ, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. --- ಇಲ್ಲ
08 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, 2 ಗೋಡೌನ್ಸ್, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ. --- ಇಲ್ಲ
09 ಹುಣಸೂರು 2 ಉಗ್ರಾಣ : ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ --- ಇಲ್ಲ
10 ನಂಜನಗೂಡು, ಹಳ್ಳದ ಕೇರಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ