P AS CPj/A ɸg êw/Aivg z Aii APAz PAi wzg
1 .. gzAiAUg(Civ) f ܥPg ɥAg 2009
2 e . grU AiP ܥPg dƣ 2008
3 . gzsgg Pbj ܥPg dƣ 1985
4 új JavAi Pbj ܥPg ɥAg 1992
5 . dg Pbj ܥPg dį 1985
6 P. vgx Pbj ܥPg DU 2004
7 Aw Pbj ܥPg 1988
8 z Pbj ܥPg dj 1993
9 Utw Pbj ܥPg 2010
10 P. fêAzg Cf jAi AiPg 1993
11 ès n jAi AiPg dj 1985
12 J. . P jAi AiPg rAg 2007
13 J. gWģx jAi AiPg DU 2009
14 . zs jAi AiPg dj 2010
15 dUñ JA. UR QjAi AiPg dj 1988
16 lְAUAi QjAi AiPg dj 1988
17 JA. Uñ QjAi AiPg rAg 1993
18 dUxn QjAi AiPg dį 1998
19 Ai n. z QjAi AiPg rAg 1993
20 J. geAz z QjAi AiPg dį 1995
21 JA.. gdt QjAi AiPg 2005
22 JA. Ut QjAi AiPg Ag 2004
23 jêi qäAiį ..n. DU 1985
24 ZPg sɧj 1999
25 . gUq ZPg dį 1999
26 x Aii ZPg rAg 1993
27 ZAz tAiit ZPg rAg 2005
28 gAz Aii .z.. dj 1988
29 êZAzn .z.. rAg 1993
30 dAi .z.. dį 1997
31 JA. C .z.. sɧj 1984
32 P. AiUñ .z.. 1992