ಮಂಗಳೂರು
ಮಂಗಳೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮಂಗಳೂರು - 575 001.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಗುಡ್‍ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ಪೋರ್ಟ್ --- ಇಲ್ಲ
02 ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಲ್ಲಿಗೆ, ಬಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ --- ಇಲ್ಲ
03 ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ --- ಇಲ್ಲ
04 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ನಲಿಮಾರು --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ