ಮಂಡ್ಯ
ಮಂಡ್ಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಡಿ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್
ಮಂಡ್ಯ - 571 401
ದೂರವಾಣಿ : 08232 - 20553

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01   --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಗಾಂಧಿನಗರ, ನಂ.2362, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮಂಡ್ಯ --- E®è
02 ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಗಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡ್ಯ --- E®è
03 ಗುಟ್ಟಲು, ಗೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮಂಡ್ಯ --- ಇಲ್ಲ
04 ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಮಾಲೀಕ, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ --- ಇಲ್ಲ
05 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಶ್ರೀ ಬಾಬುಲಾಲ್, ಮಾಲೀಕ, ಮಂಡ್ಯ --- ಇಲ್ಲ
06 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ --- ಇಲ್ಲ