ಕೊಪ್ಪಳ
ಕೊಪ್ಪಳ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕೊಪ್ಪಳ - 583 231.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಟಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ --- ಇಲ್ಲ
02 ಟಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ --- ಇಲ್ಲ
03 ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು --- ಇಲ್ಲ
04 ಟಿ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಾಣ --- ಇಲ್ಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ