ಗದಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಎ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ಹಿರೇಮಠ್ ಕಟ್ಟಡ,
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಸಿ. ರಾಣಿ ರಸ್ತೆ,
ಗದಗ - 582 101
ದೂರವಾಣಿ : 08372 - 37408

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಗ್ಯಾಡಾಗ್ --- No
02 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮುಂಡರಗಿ --- 502252
03 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ನರಗುಂದ --- 554703
04 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಜಕ್ಕಲಿ ರಸ್ತೆ, ನರೇಗಲ್. --- 518454
05 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ರೋನ್ --- 517132
06 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ. ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಟ್ಟಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ --- 573210

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ, ಶಿಗ್ಲಿ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು --- ---
02 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಆರ್.ಪಿ. ಹೂಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋನ್ --- ---
03 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮುದೇನಗುಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋನ್ --- ---