ದಾವಣಗೆರೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಆಹಾರ ಭವನ, ನಂ.506,
ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಲೇಔಟ್,
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006
ದೂರವಾಣಿ: 08192 - 70771, 70306

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ದಾವಣಗೆರೆ ಆರ್.ವಿ.ಐ ತರಕಾರಿ ಔಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ --- 257664
02 ದಾವಣಗೆರೆ, (ಯು) ಮುಂಡಾಸ್ ಗೋಡೌನ್, ನಂ.1104, ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ದಾವಣಗೆರೆ. --- ---
03 ಹರಿಹರ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಹರಿಹರ --- 242959
04 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ --- 20308
05 ಜಗಲೂರು, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಜಗಲೂರು --- 627311
06 ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಂ.1, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಹೊನ್ನಾಳಿ --- 401238
07 ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಂ.2, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಹೊನ್ನಾಳಿ --- No
08 ಚೆನ್ನಗಿರಿ ನಂ.1, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಚೆನ್ನಗಿರಿ --- 628319
09 ಚೆನ್ನಗಿರಿ ನಂ.1, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಚೆನ್ನಗಿರಿ --- 627058

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ