ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಂ.2396, ಡಿಪೋ ರಸ್ತೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - 577 501
ದೂರವಾಣಿ: 08194 - 426265
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ. 08194 - 26265

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಚಳ್ಳಕೆರೆ --- 523246
02 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು --- 829202
03 ಹೋಲಾಲ್ಕೆರೆ --- 675273
04 ಹಿರಿಯೂರು --- 327722

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಹಿರಿಯೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಂದ್ರ --- ---
02 ಹೊರಪೇಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಂದ್ರ --- ---
03 ಜೊಲುಗುಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಂದ್ರ --- ---
04 ಸಿ.ಕೆ.ಪುರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಂದ್ರ --- --