ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - 577 101
ದೂರವಾಣಿ : 08262 - 35711
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ.: 08262 - 30932

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ --- ---
02 ಕಡೂರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ, ಮುನಿಸಿಫಲ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ --- 723084
03 ತರಿಕೆರೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ತರಿಕೆರೆ --- 423394
04 ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ --- 620278
05 ಶೃಂಗೇರಿ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಭಾರತಿ ವೀದಿ --- 550653
06 ಕುದುರೆಮುಖ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ --- 354126

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ