ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಚಾಮರಾಜನಗರ - 571 313

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೂಡಲಪುರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ --- ---
02 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ್ --- ---
03 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ್ --- ---
04 ಟಿ.ಎನ್. ಶಾಹುಲ್, ಹಮೀದ್ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.702, ರಹಮತ್ ಎಸ್.ಆರ್. ರಸ್ತೆ --- ---
05 ಸಿ/ಒ. ವಾಹಬ್ ಸಾಬ್ --- ---

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ