ಬಿಜಾಪುರ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಬಿಜಾಪುರ - 586 101.
ದೂರವಾಣಿ - 08352 - 56062

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಗುದ್ದೋಡಗಿ ಉಗ್ರಾಣ (ಐ.ಆರ್.ಎ.), ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಬಿಜಾಪುರ. --- 240686
02 ಯಲಗೊಂಡ ಉಗ್ರಾಣ (ಆರ್) ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಬಿಜಾಪುರ --- 240686
03 ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ, ತೆಲಗಿ ರಸ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರ. --- 845212
04 ಸರ್ಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ --- 620307
05 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ, ಸಿಂದಗಿ, ಅಲಮೇಲ ರಸ್ತೆ --- 821338
06 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ, ಬಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಇಚಿಡಿ --- 565171

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ನಂ.24, ಬಿಜಾಪುರ --- ---
02 ನಂ.6, ಚಂದಬಾವ್ಡಿ ಎದುರು, ಬಿಜಾಪುರ --- ---
03 ನಂ.21, ಹಕೀಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಗೋಳಗುಮ್ಮಟದ ಹತ್ತಿರ --- ---
04 ಶಿವನಾಗಿ ಆರ್/ಪಿ, ಅಂಕಲ್ಗಿ ರಸ್ತೆ --- ---
05 ಕೋಲಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಯುವಕ ಸಂಘ --- ---
06 ಮನಗುಳಿ ಆರ್/ಪಿ., ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. --- ---