ಬೀದರ್
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೀದರ್

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಗಾಂಧಿ ಗುಂಜ್, ಜಿದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ. --- ---
02 ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ.ಹಿ ಬಂದಿದೆ ಮೆಲೂರು --- ---
03 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ --- ---
04 ಚಿದ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಎನ್.ಹೆಚ್.9 --- ---
05 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ --- ---
06 ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್ --- ---

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ