ಬೆಂಗಳೂರು
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದೂರವಾಣಿ(ಕಛೇರಿ) ಮೊಬೈಲ್
ಕೆ.ಬಿ. ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ (ಪೂರ್ವ) 2350076 94480 81607
ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ (ಪಶ್ಚಿಮ) 3573395 94480 81608
ಹೆಚ್.ಪಿ. ಜಿನರಾಜ್ (ದಕ್ಷಿಣ) 6690893 94480 81609
ಶಿವಣ್ಣ (ಉತ್ತರ) 3370759 94480 85672

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪೂರ್ವ)
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01      

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ವಿಜಿನಪುರ, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16 --- ---
02 ವಿಜಿನಪುರ-2, ನಂ.20/3, ವಿಜಿನಪುರ, ದೂರವಾಣಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16. --- ---
03 ವಿಜನಪುರ-3, ಎಫ್‍ಸಿಐ ಎದುರು, ನಂ.14, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16 --- ---
04 ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ-1, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16 --- ---
05 ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ-2, ದೇವಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16 --- ---
06 ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ-3, ದೇವಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 16 --- ---
07 ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ-1, ನಂ.306, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 10. --- ---
08 ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ-2, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 10. --- ---
09 ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 10. --- ---
10 ಹಳೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ನಂ.9, ಹಳೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 33. --- ---
11 ಟಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಇ. ಡಾ. ಮತ್ತು ಡೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸುರಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 75. --- ---
12 ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ, ನಂ.31, ಸುಬ್ಬಯ್ಯಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು - 33. --- ---
13 ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 51. --- ---
14 ಐ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ನಂ.20, ಜವನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
15 ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ನಂ.149, ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
16 ದೊಡ್ಡಕುಂಟೆ, ನಂ.238, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಡೂರಪ್ಪ ರೋಡ್, ದೊಡ್ಡಕುಂಟೆ, ಕಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 05. --- ---
17 ಲಿಂಗರಾಜಪುರ-1, ನಂ.367, ಜಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಲ್.ಆರ್.ಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 84. --- ---
18 ಲಿಂಗರಾಜಪುರ-3, ನಂ.8/1, ಜೋಸೆಫ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 35. --- ---
19 ಜೈಭಾರತ ನಗರ, ನಂ.5, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪಾಳ್ಯ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 33. --- ---
20 ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಪಾಳ್ಯ, ನಂ.29, ಕಾಮಧೇನು ಅಂಗಡಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಟಿ. ನಗರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
21 ಕಮನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಡೆಸಿಸ್ ಲೇಔಟ್, ಕಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
22 ಎನ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆ, ಆರ್ಮ್‍ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
23 ಸೆಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕಮೀಷನರ್ ಬಿಸಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
24 ಕಚರಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್, ಹೆಣ್ಣೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 84. --- ---
25 ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ-1, ಯಮಪುರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
26 ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ-2, ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮುರುಗೇಶ್‍ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು - 17. --- ---
27 ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ನಂ.71/1, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 37 --- ---
28 ಹೊಸ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ, ನಂ.536, ಎನ್.ಟಿ.ಸಂದ್ರ, ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 75 --- ---
29 ಧೂಪನಹಳ್ಳಿ, ನಂ.82, ವಸಂತಪುರ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
30 ಮೋಟಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ನಂ.4, ಅಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
31 ಅಣ್ಣಾಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಂಚೆ, ಅಣ್ಣಾಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು - 17. --- ---
32 ಕೋಣೇಣ ಅಗ್ರಹಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿಲಯ, ಹೊನೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 17. --- ---
33 ಜೀವನ್‍ಭೀಮಾನಗರ, ನಂ.2, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗ, ಯೂಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 75. --- ---
34 ದೊಡ್ಡಾನೆಜುಂಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡ, ದೊಡ್ಡಾನೆಜುಂಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
35 ಜೋಗುಪಾಳ್ಯ, ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಸಿಸಿ, ರಸಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
36 ಮುರ್ಫಿ ಟೌನ್, ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
37 ಎಸ್.ಎನ್.ಟಿ., ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ, ಅಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
38 ಹಳೆ ಬಿನ್ನಮಂಗಲ, ನಂ.1/2, ಹಳೆ ಬಿನ್ನಮಂಗಲ, ಇಂದಿರಾನಗರ. --- ---
39 ಅಶೋಕನಗರ-1, ನಂ.17 ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಅಶೋಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
40 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್, ನಂ.18/5, ಭೀಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
41 ವನ್ನಾರ್‍ಪೇಟ್, ನಂ.17, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿವೇಕನಗರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
42 ನೀಲಸಂದ್ರ-2, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ.ಜಿ.ಎ.ಎಸ್. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
43 ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್-1, ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-47. --- ---
44 ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್-2, ನಂ.35/51, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್, ನೀಲಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 47. --- ---
45 ವಿವೇಕನಗರ, ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಒ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---

ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಪಿ. ಉತ್ತರ, ನ್ಯೂ ಗೌವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಿ.ಬಿ. ರೋಡ್, ಯಶವಂತಪುರ,
ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ).

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ.ನಂ.18, ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟೇಶಪುರಂ, ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 47. --- ---
02 ಟಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಯಶವಂತಪುರ ಗೋಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
03 ಟಿ.ಎಸ್.ಜಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ಯಶವಂತಪುರ ಗೋಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು --- --

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
1 ಗೋಕುಲ 1ನೇ ಚಿಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 5/17, ಸುಂದರನಗರ, ಗೋಕುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-54.    
2 ಗೋಕುಲ, 2ನೇ ಚಿಮ
ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ ನಂ.8, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ 2ನೇ ಹಂತ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22
   
3 ಎಲ್.ಎನ್. ಕಾಲೋನಿ ಚಿಮ
ಆರ್.ರಂಗಯ್ಯ ನಂ.1176/1, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಲ್.ಎನ್. ಕಾಲೋನಿ ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22
   
4 ತ್ರಿವೇಣಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ಸರೋಜಮ್ಮ
ನಂ 595, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ತ್ರಿವೇಣಿರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-22
   
5 ರಾಜಮಹಲ್ ವಿಲಾಸ್ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷಾರ್ ನಂ.71/ಎ, ಜ್ಯೋತಿವನ, ಸಿಐಎಲ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಜಮಹಲ್ ವಿಲಾಸ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-24.
   
6 ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ ಚಿಮ
ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯನಪ್ಪ 71/1 ಬಿ.ಡಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮೈನ್‍ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-24.
   
7 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಚಿಮ
ಆರ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ನಂ.43, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಉತ್ತರ)
   
8 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಚಿಮ
ಜಿ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಂ.35, ಸರ್ವೆ ನಂ.16, ಪೀಣ್ಯ ಪಂಚಾಯತಿ, ಎಸ್.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು-15
   
9 ಮಠದಹಳ್ಳಿ ಚಿಮ
ಎ.ಮುನಿರಾಜು, ನಂ.12, 1ನೇ ಮೈನ್, ಮಠದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-6
   
10 ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಮ
ನಂ. ಗಂಗಾನಗರ 4ನೇ ಮೈನ್, ಲP್ಪ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್, ಗಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು
   
11 ರಹಮತ್‍ನಗರ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ದರ್‍ಗಬ್ ಬೇಗಂ
ನಂ.5/1, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಹಮತ್‍ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32.
   
12 ಕೌಸರ್‍ನಗರ ಚಿಮ
ಎಂ.ಎ.ಖಾನ್ ನಂ.493
ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-32.
   
13 ಗುಂಡಪ್ಪಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜ ನಾರಾಯನ
ನಂ.21/15, ಗುಂಡಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-6.
   
14 ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪಾಳ್ಯ ಚಿಮ
ಸಿ.ಕುಳ್ಳಪ್ಪ ನಂ.273, ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಮೈನ್ ವ್ಮಠದಹಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು-32.
   
15 ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಕಾಲೋನಿ ಚಿಮ
ಎ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಂ.5
ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ,
ಲP್ಪ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-32
   
16 ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಮ
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಂ.22/1
3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್,
ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
   
17 ಯಲಹಂಕ, ಹಳೇಪಟ್ಟಣ ಚಿಮ
ಸಂಗಲ್ ಚಂದ್‍ಜೈನ್ ನಂ.174/156, ಶಾಪ್ ನಂ.8, ಯಲಹಂಕ ಟೌನ್, ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-65
   
18 ಯಲಹಂಕ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಚಿಮ
ಟಿ.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ನಂ.25, ಶಾರದನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಎಕ್ಸ್‍ಟೆನ್‍ಷನ್, ಜಿ.ವಿ.ಕೆ. ಪೋಸ್ಟ್, ಯಲಹಂಕ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-65.
   
19 ಮತ್ತೀಕೆರೆ 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿಮ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಂ.74, ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 10ನೇ ಮೈನ್, ಗೋಕುಲ 1ನೇ ಹಂತ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-54.    
20 ಪೀಣ್ಯ ಚಿಮ ಹೆಚ್.ಮುನಿಚಿನ್ನಯ್ಯ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಲಯ, ಪಿ.ಸಿ.ಮುನಿಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-58.
   
21 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್.1ನೇ ಚಿಮ
ನಂ.ಎಸ್.ಎ.221 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಕಾಲೋನಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-13.
   
22 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. 2ನೇ ಚಿಮ ಟಿ.ಬಿ. ಟೈಪ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಟಿ.ಬಿ.10, ಶಾಪ್ ನಂ.33, ಆಫೀಸರ್ ಕಾಲೋನಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-13    
23 ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. 3ನೇ ಚಿಮ
ನಂ.ಎನ್.ಎ.444
ಬಿ.ಇ.ಎಲ್.ಕಾಲೋನಿ, ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್ ವೃತ್ತ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-13.
   
24 ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಚಿಮ
ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸಂಕೀರ್ಣ
ಶಾಪ್ ನಂ.27, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ,
ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂ-32.
   
25 ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿಬೀದಿ ಚಿಮ
ನಂ.19, ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22.
   
26 ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಚಿಮ ಮುಜರಾು ಇಲಾಖೆ, ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡ, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-3.    
27 ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್ ಚಿಮ
ಬಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂ.1/1
1ನೇ ಮೈನ್, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-3.
   
28 ವೆಂಕಟರಂಗಪುರ ಚಿಮ
ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬರ್ ನಂ.85, ವೆಂಕಟರಂಗಪುರ
ಬೆಂಗಳೂರು-1.
   
29 ಮಾರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ನೈಮತ್ ಉನ್ನೀಸಾ
ನಂ.20, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಎಂ.ಆರ್.ಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-6
   
30 ಟ್ಯಾನರಿರಸ್ತೆ ಚಿಮ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.8/9 ನಂ.3/7, ಬಿ.ಎಸ್.ಎ.ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-5.
   
31 ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ
ನಂ.14, ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,
ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-5
   
32 ಹಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಚಿಮ
ಬಿ.ಡಿ. ಪಟ್ಟಣ ರಾಮನ್ ನಂ.21
ಹಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-5.
   
33 ಡಿ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಚಿಮ
ಜಕ್ತುನ್ನೀಸ, ಟಿ.ಪಿ.ನಂ.5, ಆನಂದ, ಟಾಕಿಸ್ ಎದುರು, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಮೈನ್‍ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45.
   
34 ಪೆರಿಯೂರ್ ನಗರ ಚಿಮ
ಕೆ.ಎಂ.ಅಣ್ಣಾಮಲೈ
ಶಾಪ್ ನಂ.929, ಪೆರಿಯೂರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
   
35 ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಚಿಮ
ಸಮೂಹ ಸೇವಾ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ನಂ.228/3, ಮೆಸ್ಕರನಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-84.
   
36 ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, 1ನೇ ಚಿಮ
ಲಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನಂ.26, ದೇವರ ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-45.
   
37 ಎನ್.ವಿ.ಪುರ ಚಿಮ
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮೀನಾಕ್ಷಿ
ನಂ.6ಎ/803, ಬಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್, ಐಟಿ ಲೇಔಟ್, ಎದುರುಗಡೆ,
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-45.
   
38 ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಚಿಮ
ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾುತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಬೆಂಗಳೂರು-13.
   
39 ಒಂದು (1) ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆ ವಕ್ರ್ಸ್ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಚಿಮ
ಎ. ಜೋಸೆಫ್ ನಂ.ಟಿ.ಪಿ.388, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
   
40 ಎಂ.ಯು. ನಸೀರ್
ಯಲಹಂಕ ಚಿಮ III
ನಂ.124, 13/1 ಎಸ್.ಎಫ್.ಎಸ್.208, ಯಲಹಂಕ, (ಹೊಸ ಚಿಮ) ಬೆಂಗಳೂರು-65. (ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ)
   

ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ)
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ನಂ.67/1, ಕಡಿರೋನಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) - 560 070.

ನೌಕರರ ವಿವರ                                      

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಬನಶಂಕರಿ, ನಂ.67/1, ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕಡಿನೇಹಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 070 --- ---
02 ಮಡಿವಾಳ ನಂ.35/28, ಮರಿತಿ ನಗರ, ಮಡಿವಾಳ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
03 ಹನುಮಂತನಗರ, ಮಹಿಳಾ ಇಚಿಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್, ಸೊಸೈಟಿ, ಮೌಂಟ್ ಚಾುಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 18. --- ---
04 ರಾಮನಗರ, ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
05 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದೆ, ನಂಜಪ್ಪವೃತ್ತ, --- ---
06 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಂ.523/39, 524/40, ಎನ್.ಆರ್. ಬಡಾವಣೆ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ --- ---
07 ಬನಶಂಕರಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ ನಂ.67/1, ಕ.ಆ.ನಾ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 070. --- ---

ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಬನಶಂಕರಿ-1, ನಂ.58, 12ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಕಂಬರಿನಗರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
02 ಬನಶಂಕರಿ-2, ನಂ.144, ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು --- 636865, 21219558
03 ಕೆ.ಎಸ್.ಬಡಾವಣೆ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.4, ನಂ.164, 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
04 ಕಡಿರೇನಹಳ್ಳಿ ನಂ,372, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
05 ಮರೇನಹಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ನಂ.166, 5ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು - 70. --- ---
06 ಸಾರಕ್ಕಿ-2, ನಂ.403, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
07 ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.385, ಜಯನಗರ 41ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- 553674, 2129550
08 ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.365, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 3ನೇ ಹಂತ, 6/12, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
09 ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.471, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು --- 535258, 21219555
10 ಗಿರಿನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.467, 1ನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
11 ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.379, ನಂ.177, ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
12 ಅಪ್ಪುರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.383, ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು --- 598558, 21219554
13 ನಾಗೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.286, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- 599045, 2129552
14 ಕೆ.ಜಿ.ನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.389, 2, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- 21219556
15 ಶನಿದೇವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.390, ನಂ.466, ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು --- 21219553
16 ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.391, ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- 2129549
17 ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ-1, ಅಂಗಡಿ ನಂ.404, 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- 33686
18 ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.165, ನಂ.198, ಸೌಚಿತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
19 ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.429, 39ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಂ.1536/2, ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
20 ತಿಲಕನಗರ, ನಂ.384, 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
21 ಶ್ರೀನಗರ, ನಂ.107, ನಂ.165, 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು --- 548861, 2129551
22 ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.261, ನಂ.19/2, ಹಳೆ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 76 --- ---
23 ನಂಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.400, ನಂ3/7, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
24 ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ನಂ.160, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುಟುಪಾಳ್ಯ, ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
25 ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.142, ನಂ.26/1, 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
26 ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.370, ನಂ.7/3, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
27 ಜಯನಗರ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.365, ನಂ.22/10, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
28 ಜಯನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಂಗಡಿ ನಂ.409, ನಂ.18, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
29 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ-2, ನಂ.611/612, ಕೋರಮಂಗಲ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
30 ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ನಗರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.406 --- ---
31 ಆಡುಗೋಡಿ-2, ಅಂಗಡಿ ನಂ.371, ನಂ.52, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೇವೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 30 --- ---
32 ಮಡಿವಾಳ-1, ಅಂಗಡಿ ನಂ.360, ನಂ.28/1, 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು --- ---
33 ಕತಳಿಪಾಳ್ಯ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.381, ನಂ.17/1, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕತಳಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
34 ಮಡಿವಾಳ-2, ಅಂಗಡಿ ನಂ.361, ನಂ.14, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
35   ಮಡಿವಾಳಹಳ್ಳಿ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.463, ನಂ.434, ಮಡಿವಾಳಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
36 ವೆಂಕಟಪುರ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.462, ವೆಂಕಟಪುರ, ಕೋರಮಂಗಲ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 84. --- ---
37 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕೋರಮಂಗಲ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.440, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
38 ಸುದ್ದಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.2, ಎಸ್.ಜಿ. ಪಾಳ್ಯ --- ---
39 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ-1, ಅಂಗಡಿ ನಂ.524, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಮೈಕೊ ಬಡಾವಣೆ, ಆಡುಗೋಡಿ. --- ---
40 ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಆಡುಗೋಡಿ, ಅಂಗಡಿ ನಂ.458, ಆಡುಗೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
41 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ನಂ.18, ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ, ನಿಂಗಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. --- ---
42 ಕೋರಮಂಗಲ-1, ಅಂಗಡಿ ನಂ.1812, ನಂ.479, ಕೋರಮಂಗಲಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 43. --- ---
43 ಕೋರಮಂಗಲ-2, ಅಂಗಡಿ ನಂ.10ಎ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 34. --- ---

ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ)
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ).

ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
01 ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ --- ---
02 67/2, ಕಡೆಮನೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, --- ---
03 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೋಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಯಶವಂತಪುರ --- ---

 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರವಾಣಿ
1 ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.    
2 ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್, ನಂ.19/1, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂ - 03    
3 ರಶೀಲ್ದಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ನಂ.16, ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ    
4 ವಸಂತನಗರ 1ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.19, 11ನೇ ಮೈನ್, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 52    
5 ಸಿಎಆರ್ ಪೋಲೀಸ್ ಲೈನ್, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
6 ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ನಂ.52, 8ನೇ ಮೈನ್, ಬೆಂಗಳೂರು    
7 ಒಕಳೀಪುರ, ನಂ.5-95, 2ನೇ 1ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಒಕಳೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
8 ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ನಂ.8, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು - 10    
9 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ನಂ.16, ಮುನಿಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ತಿಗಳರಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02    
10 ಕಂಠೀರವನಗರ, 1ನೇ ಮೈನ್, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಂಠೀರವನಗರ    
11 ದೀನಬಂಧುನಗರ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ ಗುಡಿಸಲು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ದೀನಬಂಧುನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 96    
12 ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ 6ನೇ ಮೈನ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 22    
13 ರಾಜಾಜಿನಗರ ಹಳೇ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಸೀದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್    
14 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 86    
15 ರಾಮಮೋಹನಪುರ, ನಂ.1673, 10ನೇ ಮೈನ್, ದೇವಯ್ಯ ಪಾರ್ಕ್, ರಾಮಮೋಹಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 21    
16 ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಚಿ.ಮ. ಕೆಳಭಾಗ, ಸುವರ್ಣಗಂಗಾ, ಕುರುಬರ ಹಳ್ಳಿ ಪೈಪ್‍ಲೈನ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 86    
17 ನಾಗಪುರ, 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ    
18 ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿ, ನಂ.8, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಹಿಂಭಾಗ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 86    
19 ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 86    
20 ಕಮಲಾನಗರ 1ನೇ ಚಿ.ಮ. 1ನೇ ಮೈನ್, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕಮಲಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-79    
21 ಕಮಲಾನಗರ 2ನ ಚಿ.ಮ. 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ನಂ.6, 8ನೇ ಮೈನ್, ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-79    
22 ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮೈನ್, ಬೆಂಗಳೂರು-23    
23 ಪ್ರಕಾಶನಗರ 2ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.1281, ಎ, 7ನೇ ಮೈನ್, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪ್ರಕಾಶನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-2    
24 ನವರಂಗ್ ಚಿ.ಮ. 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -10    
25 ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, 4ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
26 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 12ನೇ ಮೈನ್, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು-10    
27 ಗಾಯತ್ರಿನಗರ ಚಿ.ಮ. 1ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಯತ್ರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು    
28 ಜೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ಮ. ನಂ.34, ಎಂ.65, 5ನೇ ಮೈನ್, ಜೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-10    
29 ಭಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್, ನಂ.781, 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
30 ಬಾಪೂಜಿನಗರ ಚಿ.ಮ. ನಂ.83, 2ನೇ ಮೈನ್, ಬಾಪೂಜಿನಗರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29    
31 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಚಿ.ಮ. ನಂ.51, 1ನೇ ಮೈನ್, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-29    
32 ಹಳೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ 1ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.26, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26    
33 ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ 2ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.49, 1ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26    
34 ವಿಜಯನಗರ 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಿ.ಮ.ನಂ.540, 12 ಬಿ. ಬೆಂಗಳೂರು    
35 ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಚಿ.ಮ. ನಂ.23, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ    
36 ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ, ಚಿ.ಮ. ನಂ.48, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-16    
37 ರಾಯಪುರ ಚಿ.ಮ. ನಂ.77-1, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಜಗಜೀವನರಾಂನಗರ, ರಾಯಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-16    
38 ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ ಚಿ.ಮ. ಲತಮ್ಮ ಕ್ರಾಪರ್ಡ್ ಕೋ.ಆ.ಸೊಸೈಟಿ    
39 ಪಾದರಾಯನಪುರ ಚಿ.ಮ. ನಂ.7, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಾದರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-26    
40 ಕಸ್ತೂರಿಬಾನಗರ ಚಿ.ಮ. ನಂ.80, ರಾಗಿಪೇಟೆ, ಕಸ್ತೂರಿನಗರ    
41    
42 ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಚಿ.ಮ.ನಂ.35-1, ಚನ್ನಿಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು    
43 ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ, 2, ನಂ.15, ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಮಾಗಡಿ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
44 ಎ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ಮ. ನಂ.17-1, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 8ನೇ ಮೈನ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
45 ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಚಿ.ಮ. ನಗರ 144, 4ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
46 ಎಂ.ಸಿ.ಲೇಔಟ್ ಚಿ.ಮ. ನಂ.942, ಎಂ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
47 ರಾಜಾಜಿನಗರ, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಂ.417, 12ನೇ ಮೈನ್, 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
48 ರಾಜಾಜಿನಗರ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಂ.6-1, 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
49 ಮಂಜುನಾಥನಗರ 1ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.20, 1ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
50 ಮಂಜುನಾಥನಗರ 2, ನಂ.22, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ, 40 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
51 ಮಂಜುನಾಥನಗರ 3, ನಂ.245, 14ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಮಂಜುನಾಥನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು    
52 ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಚಿ.ಮ. ನಂ.9, 1ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್, 8ನೇ ಮೈನ್, 3ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    
53 ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಚಿ.ಮ. ನಂ.93-1, 12ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು    
54 ಕೆಂಗೇರಿ 1ನೇ ಚಿ.ಮ. 6ನೇ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್.ಬಿ.ನಂ.909, 1ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಕಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-60    
55 ಕೆಂಗೇರಿ 2ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.607, 2ನೇಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-60    
56 ಕೆಂಗೇರಿ 3ನೇ ಚಿ.ಮ. ನಂ.24, 7ನೇ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-60.