MANDYA
District Manager,
Karnataka Food and Civil Supplies Corporation Ltd.,
MANDYA - 571 401

               View Employee Details

Wholesale Points

Sl.No Name of the Wholesale Points Name & Address Telephone
 01 Mandya Shri. S.S.Somanath
RAPCMS Ground
Mysore Main Road
Mandya
 9844558259
 02 Maddur Shri. G.S.Deewakar
TAPCMS Ltd.
Rice Mill Ground
Malavalli M/Road Maddur
 9448505891
 03 Malavalli Shri. G.S. Puttaswamy
APMC Ltd.,
Market Ground kanakapura Road
Malavalli
 9980557667
 04 Srirangapatana Shri. Halappa
Govt Gowdon Near R/L Station
Srirangapatana
 9845734751
 05 Belekavadi ( LPG UNIT) D.S.Siddalingaswamy
Talakadu Road
Belakavadi
 9880019765
 06 Srirangapatana (K.OIL ) Shri. Anup Kumar
TAPCMS Ltd., Gournd
Pandavapura Town
 9448272804
Akshara Dasoha Wholesale Points
 01 K.R.Pete Shri. Chikkarangaswamaiah
Kikkeri Road
K.R.Pete
 9448588581
 02 Pandavapura Shri.Venkatarangaiah
Near Petol Bonk Near R/L
Pandavapura
 9945809255
 03 Nagamangala Shri. T.Krishna Hemavati
yadadanda naale Couveri
Niravari Nigama
 9448538337

Retail Points

Sl.No Name of the Retail Points Name & Address Telephone
 01 Srirangapatna Venkatachapathi
c/o Babulal Gous Gowda Streer
Chikkamaside (Opp)
Srirangapatana
 9449679452
 02 Kallahalli Mahadevaiah
c/o L. Chikkanna
2nd main road V.V.Nagar
Kallahalli
Mandya
 9448878153
 03 Guttalu T.Krishnappa
c/o Gous Mohaddin Shabariya Bar
Guttalu
Mandya
 9480197130
 04 K.R.S K.G. Jayaramaiah
c/o Managing Director Coveri
Neravari Nigama
Sub:Division K.R.S
 9448978374